Supertrener aktywnosc fizyczna a zdrowie

Dlaczego olej palmowy jest szkodliwy?

Data opublikowania: 2018-07-02 11:53:00
Autor: Izabela

Olej palmowy - dlaczego jest szkodliwy?

O szkodliwości oleju palmowego mówi się od dawna. Zły wpływ jego pozyskiwania na środowisko nie mógł przejść bez echa – wycinki lasów, przemoc wobec zwierząt czy zaniedbywanie praw miejscowej ludności to kilka z licznych zarzutów stawianych producentom.

W późniejszym czasie wysunięto kolejne, jeszcze bardziej przekonujące argumenty działające na niekorzyść oleju palmowego. Chodzi mianowicie o jego wpływ na zdrowie.

Szczególne znaczenie ma tutaj obecność w oleju palmowym tzw. tłuszczów trans. Są to izomery kwasów tłuszczowych powstające m.in. podczas procesów utwardzania tłuszczu, jakie zachodzą przy produkcji oleju palmowego.

Olej palmowy – rakotwórczy czy nie?

Europejski Urząd do spraw Bezpieczeństwa Żywości określił utwardzony olej palmowy mianem najbardziej rakotwórczego spośród wszystkich olejów roślinnych. Za kancerogenne uznaje się przede wszystkim pochodne glicerolu, które wytwarzane są pod wpływem procesów utwardzania i rafinacji oleju palmowego.

Utwardzony olej palmowy – zastosowanie w przemyśle spożywczym

Utwardzony olej palmowy uznawany jest za najtańszy surowiec tłuszczowy na świecie. W porównaniu: olej palmowy, a kokosowy, ten drugi okazuje się być nawet dziesięciokrotnie droższy. Z tego właśnie powodu olej palmowy jest chętnie wykorzystywany do produkcji żywności – pozwala na minimalizowanie kosztów i zwiększanie zysków. Nie bez znaczenia dla producentów żywności są również właściwości utwardzonego oleju palmowego. Zachowuje on stałą formę nawet w temperaturze pokojowej, dzięki czemu nadaje pożądaną konsystencję rozmaitym produktom, między innymi margarynom, czekoladom, batonom, chipsom czy majonezom.

Utwardzony olej palmowy może być obecny niemalże we wszystkich grupach produktów spożywczych. Z tego względu, osoby, które chcą się go wystrzegać w codziennej diecie, powinny dokładnie analizować etykiety wszystkich kupowanych produktów.